Är din sida mobilvänlig?


Är din sida mobilvänlig?
Testa på:
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/