Ta bort Drivs av Blogger


Gå in i HTML-koden (Design > Redigera HTML) för din blogg och sök efter "attribution".
Kommentera bort rad 1947 till rad 1965 med <!--    -->

     <b:section class='foot' id='footer-3' showaddelement='no'>
<b:widget id='Attribution1' locked='true' title='' type='Attribution'>
<b:includable id='main'>
    <b:if cond='data:feedbackSurveyLink'>
      <div class='mobile-survey-link' style='text-align: center;'>
        <data:feedbackSurveyLink/>
      </div>
    </b:if>

    <div class='widget-content' style='text-align: center;'>
      <b:if cond='data:attribution != &quot;&quot;'>
       <data:attribution/>
      </b:if>
    </div>

    <b:include name='quickedit'/>
  </b:includable>
</b:widget>
</b:section>